Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

 

Wanneer u gebruik maakt van de website van Credex, gaat u akkoord met de onderhavige voorwaarden; indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de website/webshop van Credex niet te gebruiken.

Credex heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en redactie van de inhoud van deze website/webshop. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet juist of onvolledig is. Credex aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van (het ontbreken van) de toegang tot de Informatie en het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook. Credex geeft ten aanzien van al hetgeen hiervoor is genoemd geen enkele garantie. Credex behoudt zich het recht voor de informatie en deze mededeling op enig moment te wijzigen, uit te breiden en/of te beperken. Credex behoudt zich alle rechten, waaronder auteursrechten voor. Op het gebruik (van informatie afkomstig) van deze website is Nederlands recht van toepassing.

U kunt door middel van hypertekst of andere computerlinks toegang krijgen tot andere internetsites die geen deel uitmaken van de website van Credex. Credex doet geen toezeggingen en geeft geen garanties of waardeoordelen aangaande sites waartoe via de website van Credex toegang wordt verkregen. Wanneer u toegang krijgt tot een site die geen deel uitmaakt van de website van Credex, dient u zich te realiseren dat Credex geen invloed heeft op de inhoud of de informatie op die site. U bent er zelf voor verantwoordelijk uw systeem tegen virussen, wormen, Trojan horses en andere schadelijke zaken te beschermen.

.