Installeren PIR Detectoren

Installeren PIR Detector

Aanwijzingen voor het installeren van PIR bewegingsdetectoren.
In deze blog krijgt u een overzicht van enkele belangrijke richtlijnen bij het installeren van PIR bewegingsdetectoren in uw huis of kantoor omgeving. Let er op dat een PIR bewegingsdetector i.t.t. de radar bewegingsdetector het beste reageert indien deze zo veel mogelijk haaks op de looprichting staat.

Passieve infrarood detectoren detecteren elektromagnetische stralingsenergie (infrarood) uit de omgeving, gegenereerd door bronnen met temperaturen die overeenkomen met het menselijke lichaam. Deze sensoren meten niet de hoeveelheid infrarode stralingsenergie, maar detecteren de verandering in infrarode stralingsenergie (i.e. beweging). Het komt er het op neer dat alles wat warmte uitstraalt of kan produceren gedetecteerd kan worden door de bewegingsdetector. Dat is goed zolang u er maar bij nadenkt waar u de bewegingsdetector installeert.

Belangrijk: VERIFICATIE
Zorg er voor dat een PIR zoveel mogelijk een 'volg-zone' vormt. Een volgzone op bijvoorbeeld een magneetconact op een deur of raam: dwz ernaast plaatsen - naar binnen kijkend - zodanig dat als de persoon naar binnen gaat deze pas wordt gezien. Check op de afbeeldingen boven en onder. Op deze manier kan er sprake zijn van technische verificatie welke voor de alarmopvolging PRIO1 krijgt voor de politie (als u deze doormeldt met 112).

Richtlijnen installatie PIR detectoren


 • Monteer de detector op een trillingvrije wand;
 • Montage hoogte tussen 2 en 2,75 meter;
 • Houdt rekening met de reflectie van invallend licht en zonlicht;
 • Meerdere PIR's in 1 ruimte is mogelijk, zij beïnvloeden elkaar niet;
 • Een PIR met een groot detectiebereik nooit in een kleine ruimte plaatsen;
 • Het detectiebereik wordt beperkt door alle materialen die ervoor worden geplaatst;
 • Plaats een detector zodanig dat de indringer dwars door het detectieveld moet lopen;
 • De grootste detectiegevoeligheid is haaks op de detector (door de beams/bundels);
 • Plaats de detector daar waar een indringen wordt verwacht;
 • Plaats de detector zoveel mogelijk naar binnen kijkend als volg-zone (van bijvoorbeeld een magneetcontact);
 • Houdt rekening met tocht en warme luchtstromen;
 • Plaats de detector zodanig dat deze NIET bereikbaar (zichtbaar) is van buiten het beveiligde gebied;
 • Zorg dat het einde van de beams/bundels op een stabiel referentie vlak eindigen;
 • Laat de beams/bundels nooit de vrije ruimte inkijken, zorg voor een stabiel referentie vlak.

Jablotron bewegingsdetector

Een PIR is een Passieve Infrarood detector. Passief d.w.z. uitsluitend ontvangen. Dit i.t.t. de Actieve Infrarood detector - AIR - d.w.z. zenden én ontvangen.


LET OP
Een schroef dient geplaatst te worden op de positie van het sabotage-contact-plaatje: links, rechts of midden is dan afhankelijk van de montage / projectering (zie rood afbeelding).
Voorbeeld projectering met PIR detctoren

Voorbeeld projectering detectoren

Delen: