Projectering CCTV...

Projectering CCTV camera

Goede projectering van een CCTV-systeem


Onlangs schreven wij al eens over de regelgeving op het gebied van CCTV-systemen
.

Niet alleen kennis van de wetgeving, maar ook een goede projectering is van groot belang om het maximale uit zo’n systeem te halen en doelstellingen te realiseren. In dit artikel gaan wij nader in op de optimale projectering per doelstelling.

Een CCTV-systeem is een hulpmiddel om één van de volgende doelen te bereiken:

  • Waarnemen / Overzicht / Observatie
  • Herkenning / Detectie
  • Identificatie (opsporing)
  • Bewaking / Bewijsvoering


1. Waarnemen / Overzicht / Observatie

Observatie draait om het in kaart brengen van beweging in een specifieke ruimte of op een bepaald terrein. Herkenbaarheid is van ondergeschikt belang, waardoor een individu minder dan 5% beeldvullend hoeft te zijn. De eisen aan het camerasysteem zijn 380 TVL / zw of 380 TVL / kleur, waarbij de recorder een opnamesnelheid heeft van circa 1 tot 2 beelden per seconde.


2. Herkenning / Detectie

Herkenning is een voorwaarde om te ontdekken wát er beweegt in een bepaalde omgeving. Hierbij moet niet alleen onderscheid gemaakt kunnen worden tussen mensen, dieren en voertuigen, maar moeten individuen ook herkend kunnen worden aan kenmerken als bouw, kleding en manier van lopen. Hiervoor moet de persoon bij voorkeur 10 tot 15% beeldvullend zijn. De criteria aan de camera zijn 570 TVL / zw en 460 TVL / kleur, bij een gemiddelde opnamesnelheid van 2 tot 4 beelden per seconde.


3. Identificatie (opsporing)

Voor definitief uitsluitsel over de identiteit van een persoon is identificatie via camerabeelden onontbeerlijk. Het gezicht van het individu moet hierdoor minimaal 20 tot 25% beeldvullend zijn, waarbij ook de gelaatstrekken duidelijk zichtbaar zijn. Aan de camera worden eisen gesteld van 570 TVL / zw en 460 TVL / kleur en de opnamesnelheid van de recorder dient minimaal 12,5 beelden per seconde te bedragen.


4. Bewaking / Bewijsvoering

Wanneer de beelden van een CCTV-systeem gebruikt worden voor bewijsvoering, is opslag ervan noodzakelijk. Maak hierbij gebruik van een watermerk om manipulatie van het beeldmateriaal te vermijden. Als bewaking het enige doel is van de camerabeveiliging, is opslag van de beelden uiteraard geen vereiste.


Tips voor binnenmontage

Bij binnenmontage van een CCTV-systeem zijn er een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Voor een optimale zichtbaarheid is het van belang om de camera niet te richten op lampen, ramen en grote reflecterende oppervlakten. Ook moet het beeld groter zijn dan het te identificeren object, zodat dit zo goed en lang mogelijk in beeld is.


Tips voor buitenmontage

Bij buitenmontage is het raadzaam om de camera niet rechtstreeks te projecteren op verlichting of de opkomende en ondergaande zon. Gebruik alleen een camerabehuizing met klasse IP65 of IP66 voor een goede bestendigheid tegen uiteenlopende weersomstandigheden. Als er een systeem met meerdere camera’s wordt ingezet, is het tot slot van belang dat deze zoveel mogelijk met elkaar meekijken.

 

Check ook onze kwalitatieve IP Camera systeem: Uniview.

 

Delen: