Het Beveiligingsplan

beveiligingsplan

De noodzaak en inhoud van een beveiligingsplan

Beveiligen hoe doe je dat eigenlijk, en wat houdt beveiligen precies in? In dit artikel willen we u laten inzien dat het hebben van een alarmsysteem slechts een onderdeel is van het hele beveiligingsconcept. We behandelen de bouwstenen van een beveiligingsplan, de zogeheten OBER beveiligingsmaatregelen en de PIVA - Al RE theorie. Het is van belang dat bij een elektronisch inbraaksignaleringssysteem (een E maatregel - alarmsysteem) alle beveiligingsmaatregelen goed op elkaar zijn afgestemd.

 
O.B.E.R.

Een beveiligingsplan of advies moet opgebouwd zijn uit de volgende OBER beveiligings-elementen:

 O = Organisatorische maatregelen
 B = Bouwkundige maatregelen
        + Compartimenterende maatregelen (C-maatregel)
        + Meeneembeperkende maatregelen (M-maatregel)
 E = Electronische maatregelen
 R = Reactie maatregelen

Alle OBER maatregelen dienen op de juiste manier op elkaar afgestemd te zijn om van een goede beveiliging te kunnen spreken. Bij woningen gaat het vooral om inbraakbeveiliging. Bij bedrijven gaat het vooral om diefstalbeveiliging. Bij bedrijven is het zaak om de continuiteit van de bedrijfsvoering te waarborgen, hier spelen de immateriele (lees emotionele) schade zaken vaak een kleinere rol.

In dit verband spreekt men ook wel van het acroniem: OBESCAR. O - Organisatorische maatregelen; B - Bouwkundige voorzieningen; E - Elektrische voorzieningen; S - Signalering (elektronisch); C - Compartimentering; A - Alarmering (alarmoverdracht); R - Reactie of alarmopvolging.

 

PIVA - ALRE

Voor een beveiligingsplan maakt men ook wel gebruik van de PIVA - ALRE tijdslijn. Een tijdlijn die een inbraak visualiseert.

 P = Planning van de crimineel. Hierop is geen invloed mogelijk.
 I = Inbreektijd van de inbreker. Goed hang- en sluitwerk.
 V = Verzameltijd van de goederen. Opbergen van de goederen.
 A = Aftocht. Weinig invloed. Roldeuren spanningsloos maken.
 AL = Alarmering. Bij voorkeur voordat de inbreker binnen is.
 RE = Reactie. Tijd voordat politie ter plaatse is.

Het is belangrijk om te weten hoe lang het duurt voordat de alarmopvolger ter plaatse is. Deze manier geeft inzicht hoe beveiligingsmaatregelen tegen inbraak aangepakt moeten worden.

PIVA - ALRE

Conclusie: zo vroeg mogelijk detecteren, dan vertragen en zorgen voor een snelle alarmopvolging!

 

ALARMVERIFICATIE

Doel van Alarmverificatie:
Het vaststellen of een alarmsituatie is ontstaan door een werkelijk alarmerende situatie waarop uitruk van politie verantwoordbaar is.

Voor het inzetten van de juiste reactie maatregelen (alarmopvolging) zijn de termen visuele- en technische alarmverificatie HEEL erg belangrijk. Zonder verificatie is alarmopvolging lastig in te regelen.

> Wat is dat eigenlijk: technische-alarmverificatie?
> Hoe kunt u ze op de juiste manier voor uw situatie laten werken?

De Jablotron 100 heeft goede configuratie mogelijkheden voor verificatie met 'confirmed' en 'repeated' opties per zone.


Tabel: Negatieve alarmverificatie (twee alarmen, maar géén verificatie = Nee)

 Omschrijving situatie  Geverifieerd Alarm?
 Alarmen van twee dezelfde overlappende detectieprincipes in één fysieke ruimte  Nee
 Alarmen van twee verschillende detectie principes in één fysieke ruimte Ja
 Alarmen van hetzelfde detectieprincipe uit twee fysieke ruimten  Ja
 Bij een barrière (rolluik) met detectie + detectie in de ruimte daarachter  Ja
 Melding + sabotage (ook van dezelfde melder)  Ja
 Entry / Exit detector + meterkast voorzien van magneetcontact  Ja
 Entry / Exit contact - en detector in volgzone  Nee
 Entry / Exit - entree deur voorzien van magneetcontact + periferie detectie als Viper of glasbreukmelder  Ja
 Alarmen van twee dezelfde detectieprincipes in één fysieke multifunctionele ruimte, mits de ruimtes verschillend zijn benoemd en de beide detectievelden elkaar niet overlappen  Ja


Let Op: Wij zorgen ervoor dat uw alarmsysteem middels de MySupport service goed staat afgesteld voor technische alarmverificatie.

 

ALARMCENTRALE / MELDKAMER ?

Wel of geen alarmcentrale?

Wat zijn de argumenten om een alarmcentrale aansluiting te nemen? Hoe werkt een alarmcentrale eigenlijk? Waar betaalt u precies voor?

Weet u het?

Sluit geen onnodig abonnement af en laat u goed voorlichten door ons!

 

O.B.E.R.

1. Organisatorische Beveiligingsmaatregelen

Om tot een sluitend geheel te komen zal de eigenaar of gebruiker van een beveiligde woning of gebouw ook moeten zorgen dat de nodige organisatorische maatregelen worden getroffen. Het totale pakket organisatorische maatregelen zal van geval tot geval verschillen; het is sterk afhankelijk van de situatie.

Conform de VRKI risicoklassenindeling
O1 - Standaard maatregelen + voorlichting over preventie + uitleg over het systeem.
O2 - Als O1 + specifieke maatregelen opnemen (beschrijven)  in beveiligingsplan.

Specifieke voorbeelden van O-Maatregelen voor Woningen:

 • Zorg dat attractieve goederen (smartphone, lcd tv, laptops, tablets e.d.) niet makkelijk zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Voorkom etalage effect.
 • Probeer opklimmogelijkheden te beperken - Bij aanwezigheid tuinset: leg deze aan een ketting (M-maatregel) of berg het tuinset op. Laat geen, door opklimming bereikbare ramen openstaan.
 • Contant geld, als de dagopbrengst van een winkel mee naar huis wordt genomen niet thuis opbergen.
 • Schakel het alarmsysteem consequent in bij het verlaten van de woning.
 • Zorg bij afwezigheid (overdag en tijdens vakanties) voor een ‘bewoonde indruk’. Vermijd afwezigheid-signalen.
 • Consequent gebruik van waardeberging/kluis voor bijvoorbeeld sieraden of andere kleine waardevolle (emotionele) spullen (C-maatregel). Veranker een kluis onder de 1.000 kg.
 • Beveiligingsverlichting - Plaats verlichting bij gevelopeningen.
 • Houd adressen van sleutelhouders actueel (o.a. bij doormelding naar een PAC)
 • Goed sleutelbeheer en afsluitdiscipline - Maak goede afspraken en instructie aan de sleutelhouders rond gebruik van het alarmsysteem, hoe nodeloos alarm te voorkomen.
 • Verwijder materialen rondom de woning waarmee bijvoorbeeld makkelijk vandalisme gepleegd kan worden of een ruit of toegang tot de woning geforceerd kan worden.
 • Test regelmatig inbraak en brandpreventie voorzieningen.
 • Merken en registeren van waardevolle zaken - D.m.v. postcode en huisnummer zichtbaar graveren, etsen of inbranden. Registreer bezittingen op een lijst en maak er eventueel foto’s van.
 • Huisregels en discipline - Wie mag waar komen, wanneer, welke gegevens zijn voor wie toegankelijk en waar en hoe worden ze opgeborgen. Welke gegevens en andere zaken zijn moeilijk vervangbaar en dienen daarom diefstal- en brandwerend te worden opgeborgen (C- en/of M-maatregelen).
 • Tuinaanleg - Let op hoogte beplanting e.d. met betrekking tot de sociale controle.


Specifieke voorbeelden van O-Maatregelen voor Bedrijven:

 • Bij winkels; stimuleer PIN betalingen.
 • Stort contact geld altijd duidelijk zichtbaar af in een inbraakwerende kast met afstortmogelijkheid, die voldoende ingeschaald is, goed verankerd, onder detectie, met codeslot, tijdslot en openingsvertragingsslot.
 • Stort geld op onregelmatige tijden af bij de bank (en niet zichtbaar).
 • Straal uit dat er beveiligingsmaatregelen genomen zijn en dat je op overvallen voorbereid bent.
 • Laat overvaldrukknoppen of draadloze overvalknoppen installeren.
 • Instrueer personeel m.b.t. overvalknop, winkeldiefstal en goede werking van alarmsysteem.
 • Zorg dat tijdens de sluitronde extra gelet wordt op het ‘aanstaan’ van apparatuur i.v.m. brand.
 • Bewaak de in- en uitschakeltijden met bloktijden (opgeven aan de PAC) in een onderdeel van O2.
 • Registreer de attractieve zaken (bv. laptops) voor eigen gebruik.
 • Controle op de 'meeneembeperkende' maatregelen (laptop kan aan een speciale kabel bevestigd worden).
 • Voldoende toezicht in een winkel als men even iets uit het magazijn moet halen
 • >Geen attractieve goederen in bestelauto’s achter laten, ook niet als deze worden meegenomen naar huis door het personeel.
 • >Breng voldoende beveiligingsverlichting aan boven de gevelopeningen.
 • Meterkast op slot houden en sleutel opbergen.
 • Controle op vluchtwegen, vrijhouden en signalering.
 • Maatregelen rond computergebruik, password, virusscanner, firewall en beheer databestanden.
 • Afspraken maken met andere ondernemers, buren en omwonenden ten behoeve van een goede alarmopvolging.
 • Indien een (geladen) bestelauto binnen gezet wordt, omdat die bv. de volgende dag vroeg weg gaat voor afleveringen, geen contact sleutels er in laten zitten.
 • Maak duidelijk wat de bezoekersingang is van een pand.
 • Als er weinig klanten komen overdag, overweeg dan de deur gesloten te houden. Laat bezoekers aanbellen en monteer eventueel een deur video-intercom. Als de deur open moet blijven, zorg dan voor een duidelijk hoorbaar attentiesignaal.
 • Als de eigenaar van een bedrijf geld mee naar huis neemt, adviseer dan om dit niet te doen. Dit ter voorkoming van overval in de privé woning van de opdrachtgever.
 • Houd een ruimte waar grote voorraad aanwezig is overdag afgesloten, het voorkomt (winkel)diefstal.
 • Beperk contant geld, ook bij besteldiensten, zorg dat de chauffeur een pinapparaat heeft. Idem in een winkel.

O2 - Voor bedrijven geldt bovendien: bij de PAC dient registratie plaats te vinden van de in- en uitschakeltijden van het systeem, alsmede van de controlemeldingen (AL1). Schriftelijk dient te worden overeengekomen dat een overschrijding van vooraf vastgestelde tijden door de PAC dient te worden onderkend en afgehandeld conform de hierover gemaakte afspraken.

 

2. Bouwkundige Beveiligingsmaatregelen

Conform de VRKI risicoklassenindeling
B0 Het aanwezige hang- en sluitwerk handhaven.
B1 Hang- en sluitwerk met een inbraakwerendheid van 3 minuten volgens BRL3104 of klasse 2 NEN5096.
B2 Idem met inbraakwerendheid van 5 minuten. Alternatief: rolluiken, traliewerk, inbraakwerende beglazing.
B3 Idem met inbraakwerendheid van 10 minuten. Alternatief: rolluiken, traliewerk, inbraakwerende beglazing.

C-Compartimentering / Meeneembeperkende maatregelen
C/M1 Inbraakwerende kast/safe volgens VGW kwalificaties.
  Of M1 door verankeren, verplaatsen.
  Of bouwkundig compartiment C1. Alles met inbraakvertraging van 3 minuten.
C/M2 Inbraakwerende kast/safe volgens VGW kwalificaties.
  Of M2 door slagvaste vitrines, rolluiken e.d.
  Of bouwkundig compartiment C2. Alles met inbraakvertraging van 5 minuten.
C/M3 Inbraakwerende kast/safe volgens VGW kwalificaties.
  Of M3 door mistgenerator.
  Of bouwkundig compartiment C3. Alles met inbraak-vertraging van 10 minuten.

 

3.Electronische beveiligingsmaatregelen

Conform de VRKI risicoklassenindeling
Ed Alleen voor woningen in risicoklasse 1.
      De (domestic) alarminstallatie met mogelijke doormelding naar (mobiele) telefoon. Grade 2 /NCP 2
E1 Inbraakalarminstallatie. Grade 2 /NCP 2
E2 Inbraakalarminstallatie met ruimtelijk werkende anti-masking detectoren bij bedrijven. Grade 2 of 3 /NCP 2 of 3
E3 Inbraakalarminstallatie met anti-masking detectoren. Componenten Grade 3 /NCP 3

 

4. Reactie beveiligingsmaatregelen

Conform de VRKI risicoklassenindeling
AL0 Optische en/of akoestische alarmgever en/ of alarmtransmissie naar (mobiele) telefoon
AL1 Alarmtransmissiesysteem niveau AL1 volgens NEN EN 50136-1-1 naar een PAC.
AL2 Alarmtransmissiesysteem niveau AL2 volgens NEN EN 50136-1-2 naar een PAC.
AL3 AL2 aangevuld met back-up melding (AL1) via andere transmissieweg (GPRS) naar de PAC.
Reactie (alarmopvolging)
R0 Alarmopvolging door sleutelhouder na melding naar (mobiele) telefoon.
R1 Alarmopvolging door PAC naar de sleutelhouder(s).
R2 Alarmopvolging door PAC naar een erkende Particuliere Bewakingsdienst.
R3 Als R2 + Politie (prioriteit 1). Technische alarmverificatie verplicht.

 

 

Beveiligingssystemen maken het dagelijkse leven eenvoudiger
Naast de gevaren van het dagelijkse leven kunnen beveiligingssystemenook worden verbonden met de reeds bestaande domotica systemen bij u in het pand. Elektrische modules laten zich dan schakelen door het alarmsysteem, bijvoorbeeld het inschakelen van de verlichting bij een alarm (bijv. met de AC-88 stopcontact).

Beveiligingssystemen uitbouwen tot een compleet systeem
Beveiligingssystemen worden aangeschaft om uw spullen te beschermen bij een inbraak. De moderne alarmsystemen kunnen vandaag de dag meer als alleen een inbraak melden. Met eenvoudige middelen kunt u een compleet beveiligingssysteem samenstellen en waarschuwt u ook wanneer er een brand ontstaat, bij wateroverlast, bij een noodoproep en bij een overval.
Het is al langere tijd mogelijk om van een klassiek inbraaksysteem een compleet beveiligingssysteem te maken. Water- en gasmelders kunnen op ieder moment worden geïntegreerd in het alarmsysteem en biedt u hiermee een effectieve bescherming tegen technische schade.

Delen: