Pro-Actief met Predictive Profiling

Biometrische toegangsverlening, geluid geactiveerde camerabeveiliging en de body scan; het zijn allemaal voorbeelden van technologieën die de laatste jaren sterk in opkomst zijn in de beveiligingsbranche. Beveiligingspersoneel wordt getraind in het bedienen van deze apparaten, het handhaven van regels en het volgen van procedures. Deze focus op techniek en procedures zorgt echter voor een onderwaardering van het belang van menselijke interventie.

 Technologische innovaties en strikte procedures hebben namelijk hun beperkingen. Het zijn weliswaar hulpmiddelen bij het opsporen van kwaadwillenden, maar geen oplossingen op zich. Een terrorist met een bom ondergaat uiteraard geen body scan, maar zoekt naar alternatieve toegangswegen om zijn plannen tot uitvoering te brengen. Dit terwijl onschuldige bezoekers dergelijke extensieve en tijdrovende veiligheidsprocedures wél moeten ondergaan.


Predictive Profiling in opkomst binnen beveiligingsbranche

Predictive Profiling is een proactieve beveiligingsmethodiek die inspeelt op de bovengenoemde gang van zaken. Het menselijke element speelt in deze benadering een belangrijke rol, terwijl procedures en technologie vooral dienen als ondersteuning van de professional.

Bij Predictive Profiling draait alles om het detecteren van informatie die afwijkt van de norm. Dit kan gaan over menselijk gedrag, de situatie, iemands verhaal of documentatie, uiterlijke kenmerken of omgevingsfactoren. Alleen de mens is in staat om op basis van menselijke intuïtie de inschatting te maken of bepaalde informatie afwijkt van de norm, zo luidt de redenering.

Alle mogelijkheden die een tegenstander heeft om een organisatie succesvol aan te vallen, worden bij Predictive Profiling in ogenschouw genomen. Dit in tegenstelling tot conventionele beveiligingsmethodieken, die meer gericht zijn op de eigen mogelijkheden om een aanval te stoppen. Hierdoor gaat het beschikbare budget vaak op aan diverse relatief onnodige zaken. Het binnen de Predictive Profiling populaire red teaming en security questioning zijn echter veel effectiever om een omgeving te beveiligen en kosten daarnaast vrijwel niets.


Criminele planningscyclus

Aan veel criminele en terroristische daden gaat een minutieuze voorbereiding vooraf. Gedurende deze voorbereidingsfase, ook wel de criminele planningscyclus genoemd, maakt de crimineel vaak gebruik van een cover om zijn ware bedoelingen te verbergen. De criminele planningscyclus bestaat uit 8 stappen en ziet er als volgt uit:

  1. Bepalen van het doel
  2. Verzamelen van informatie
  3. Surveilleren in de omgeving van het doel
  4. Plannen van een zo eenvoudig mogelijke actie
  5. Verzamelen van benodigde materialen
  6. Generale repetitie
  7. Uitvoering
  8. Vlucht

De meeste organisaties richten beveiligingsmaatregelen alleen op het uitvoerende deel van de criminele planningscyclus. Hierdoor is het vaak te laat om een mogelijke bedreiging vroegtijdig af te wenden. Predictive Profiling legt de focus daarentegen op alle stappen in de planningscyclus en kan eventuele dreiging hierdoor al in een vroeg stadium mitigeren.


Dreigingsanalyse en Risicoanalyse

In een proactieve beveiligingsaanpak stelt de security manager daarom een dreigingsanalyse op. Deze verschaft duidelijkheid over zaken zoals de werkwijze, motivatie en middelen van de tegenstander. Dit betekent dat de security manager zowel interne als externe bedreigers uitvoerig moet bestuderen. De dreigingsanalyse vormt vervolgens weer de input voor een risicoanalyse, die de kans beschrijft dat een tegenstander zich tegen de organisatie zal gaan richten.

Het opstellen van een dreigingsanalyse vergt goede onderzoekscapaciteiten van de security manager en het juiste netwerk om de benodigde informatie te verzamelen. Tegenstanders die in de dreigingsanalyse niet worden beschreven, worden ook niet meegenomen in de risicoanalyse. Een correcte risicoanalyse is dan ook afhankelijk van een zorgvuldig opgestelde en complete dreigingsanalyse.


Effectieve beveiliging combinatie van mens en techniek

Het succes van Predictive Profiling maakt duidelijk dat menselijke intuïtie nog altijd een belangrijke factor is bij het effectief beveiligen van een omgeving. Iedereen heeft wel eens een andere route gekozen omdat een bepaalde situatie of groepje mensen op straat een onprettig gevoel gaf. Ook voelen veel mensen andermans leugens instinctief aan.

Dat wil echter niet zeggen dat de menselijke intuïtie volstaat als enige beveiligingsmaatregel. Maar in combinatie met effectief bewezen alarmsystemen zoals de Jablotron JK-101KR en Jablotron JK-101KR PLUS, kan het risico op een succesvolle inbraak of een andere aanval aanzienlijk worden verkleind.

 

 

.

Delen: