Inbraak vaak op vertrouwd terrein

Misdaden zoals een inbraak spelen zich vaak af op een voor de dader bekend terrein. Criminelen blijken namelijk de voorkeur te geven aan een omgeving waar ze wonen, werken of naar school gaan. De voorgeschiedenis van verdachten kan daarom helpen bij het oplossen van misdrijven. Goede camerabeveiliging kan een steentje bijdragen.

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) voerde in het verleden diverse onderzoeken uit naar de politiegegevens van duizenden misdadigers zoals inbrekers. Hieruit bleek de actieradius van criminelen verrassend beperkt te zijn. Zo kwam onder meer naar voren dat misdadigers vooral opereren in buurten waar ze eerder actief waren of woonden.

 

Awareness space houdt verband met locatie van inbraak

De onderzoekers ontdekten daarnaast een rechtstreeks verband tussen de zogenaamde awareness space van de misdadiger en de locatie van het misdrijf. De awareness space wordt met name gevormd door de plekken die een crimineel regelmatig bezoekt en alle locaties die daartussenin op de route liggen.

Dit betreft dus niet alleen de wegen waar diegene met zijn auto of fiets op rijdt, maar ook de omliggende straten en huizen die zich in het directe gezichtsveld van deze persoon bevinden. Goede voorbeelden van de awareness space van een misdadiger zijn onder meer zijn of haar (voormalige) woonbuurt, werkomgeving, school of sportlocatie.

De crimineel kent deze plaatsen als geen ander en is daardoor op de hoogte van belangrijke zaken zoals de lokale infrastructuur, potentiële doelwitten, veelvoorkomende beveiligingsmaatregelen en eventuele vluchtwegen. De awareness space is echter sterk afhankelijk van iemands woning als centrale verblijfplaats en het bijbehorende activiteitenpatroon.

 

Nieuwe inzichten van invloed op daderprofiel

Een verhuizing betekent vaak het kantelpunt tussen afnemende kennis over de oude omgeving enerzijds en toenemende kennis over de nieuwe omgeving anderzijds. Dit is een belangrijk inzicht voor politiemensen bij het oplossen van misdrijven zoals inbraken. Het helpt bijvoorbeeld bij een vraagstuk over de personen die opgenomen moeten worden in een DNA-bevolkingsonderzoek.

De politie legt bij de creatie van een geografisch daderprofiel van oudsher de nadruk op de huidige woonbuurt van de misdadiger. De recent verkregen inzichten over de awareness space van criminelen roepen op tot een andere aanpak. Een pas verhuisde inbreker heeft immers meer kennis over zijn oude buurt dan over zijn nieuwe woonomgeving.

De kans dat hij toeslaat in zijn oude woonwijk is dan ook groter dan dat hij inbreekt bij zijn kersverse buren. Bij een delict zoals een inbraak is het voor de politie dan ook zaak om niet alleen de huidige bewoners van de wijk, maar ook de personen die de wijk recent hebben verlaten mee te nemen in een eventueel verdachtenprofiel.

 

Beveiligingsmaatregelen nog altijd noodzakelijk

Hoewel de bevindingen van de onderzoekers absoluut waardevol zijn, is de kans klein dat er ineens talloze misdrijven zullen worden opgelost. Het ruimtelijke gedrag van een nog onbekende dader is slechts een van de vele factoren die een rol spelen bij het oplossen van een misdrijf zoals een inbraak.

Effectiever nog dan het oplossen van een misdrijf, is bovendien het voorkomen ervan. Investeren in betrouwbare alarmsystemen zoals de Jablotron 100 en de Jablotron 100 kits is daarom altijd een verstandige keuze.

Wij adviseren u graag over beveiligen en het optimale alarmsysteem voor uw specifieke situatie. Neem voor meer informatie contact op via info@credexalarmsystems.eu of bel naar +31 (0)20 7 372 372.

 

 

Delen: