EU Grote Behoefte Beveiliging

Het is een bekend gegeven dat elektronische beveiliging leidt tot een verlaging van zaken zoals inbraken, vernieling, brandstichting en vandalisme. Maar hoe bereid zijn particulieren en ondernemers nu eigenlijk om hun bezittingen goed te beveiligen? Dit is waar Vanderbilt Industries onderzoek naar deed.

Aan het onderzoek namen meer dan 7500 personen deel uit diverse Europese landen zoals Frankrijk, Duitsland, Spanje, Engeland en Zweden. De deelnemers werden opgesplitst in twee verschillende groepen: particulieren en bedrijven. Beide groepen kregen een eigen vragenlijst voorgelegd.

Particulieren werd onder meer gevraagd naar hun visie op beveiligingsrisico’s, videobewaking en gewenste elektronische beveiligingsproducten in de toekomst. Van bedrijven wilden de onderzoekers informatie over de grootste dreigingen in hun omgeving en de reeds getroffen maatregelen daartegen.


Interessante uitkomsten Europese beveiligingsbarometer

Het onderzoek, ook wel de Europese beveiligingsbarometer genoemd, had diverse interessante uitkomsten. Bijna 60 procent van alle deelnemers verwacht dat de maatschappij meer risico’s gaat lopen voor zaken als terroristische dreigingen, misdaad en geweld. Dit leidt tot een breed gedragen acceptatie van camerabeveiliging.

Opvallend is het relatief hoge gebrek aan elektronische beveiliging onder particulieren. Van de Europese woningen beschikt slechts 9 procent over een alarmsysteem en 8 procent over camerabewaking. In minder dan 10 procent van de gevallen is deze camerabeveiliging aangesloten op een toezichtcentrale.

Toch blijkt 43 procent van de particulieren geïnteresseerd om meer aan beveiliging te doen. Vooral gecombineerde systemen voor inbraak, video en toegang winnen sterk aan populariteit. Integratie met andere voorzieningen zoals verwarming en verlichting wordt hierbij steeds belangrijker. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om op afstand lichten in de woning aan te zetten of deuren te ontgrendelen.


Grote behoefte aan beveiliging tegen criminaliteit

Meer dan een derde van de ondervraagde bedrijven heeft recent nog last gehad van beveiligingsgerelateerde incidenten. Cyber-incidenten blijken in opkomst, maar traditionele incidenten hebben nog altijd de overhand. Opmerkelijk genoeg zijn middelgrote bedrijven vaker slachtoffer dan kleine bedrijven.

Net als onder particulieren ligt de beveiliging bij bedrijven relatief laag. Toch zijn ondernemingen wel degelijk vaker elektronisch beveiligd dan woningen. Zo beschikt een kwart van de bedrijfspanden over cameratoezicht of elektronisch toegangsbeheer. Bijna de helft van gebouwen is voorzien van een inbraakalarm.

De behoefte aan beveiliging blijkt sterk te leven bij ondernemers. 53 procent van de Europese bedrijven streeft naar meer elektronische beveiliging tegen criminaliteit in het algemeen. Met name vandalisme en ongeautoriseerde toegang vormen een belangrijke motivatie om meer te investeren in beveiliging.

Bij de aanschaf van beveiligingsproducten is kwaliteit voor de helft van de bedrijven het leidende criterium. De andere helft van de Europese ondernemers vindt de prijs van doorslaggevend belang voor de aankoopbeslissing. Net als particulieren hechten bedrijven in toenemende mate waarde aan de integratie van beveiligingsoplossingen met andere systemen.

 

 

Delen: